top of page

מחקרי מדיה - חברות ביטוח

לחצו על השקף ועברו עם החצים ימינה

בכל שקף יש הסבר לנתונים שתראו

מחקרי מדיה - גלישה בעמודי הפייסבוק:

ניתוח סטטוסים מובילים ולא מצליחים לאורך השנה/רבעון

ניתוח מילים מוצלחות בסטטוסים

ניתוח השטאג וקישורים מוצלחים

ניתוח מספר תווים מעוררי מעורבות גבוה

ניתוח תזמוני העלאת סטטוסים (ימים בשבוע, שעות וקצב מתאים)

ניתוח סוגי סטטוסים והשפעתם על מספר המעורבים

ניתוח גולשים משפיעים על המעורבות (גולשים מובילים את השיח)

ניתוח דמוגרפי של האוהדים והתנהגותם בשיח בעמוד

ניתוח תגובות הגולשים על פני העמוד (במידה והאפשרות פתוחה בהגדרות העמוד)

ניתוח וידאו בעמודי הפייסבוק

מחקר פייסבוק ביטוח (1)
מחקר פייסבוק ביטוח
מחקר פייסבוק ביטוח (2)
מחקר פייסבוק ביטוח (3)
מחקר פייסבוק ביטוח (4)
מחקר פייסבוק ביטוח (5)
מחקר פייסבוק ביטוח (6)
מחקר פייסבוק ביטוח (7)
מחקר פייסבוק ביטוח (8)
מחקר פייסבוק ביטוח (9)
מחקר פייסבוק ביטוח (10)
מחקר פייסבוק ביטוח (11)
מחקר פייסבוק ביטוח (12)
מחקר פייסבוק ביטוח (13)
מחקר פייסבוק ביטוח (14)
מחקר פייסבוק ביטוח (15)
מחקר פייסבוק ביטוח (16)
מחקר פייסבוק ביטוח (17)
מחקר פייסבוק ביטוח (18)
מחקר פייסבוק הפניקס (1)
מחקר פייסבוק הפניקס (2)
מחקר פייסבוק הפניקס (3)
מחקר פייסבוק הפניקס (4)
מחקר פייסבוק הפניקס (5)
מחקר פייסבוק הפניקס (6)
מחקר פייסבוק הפניקס (7)
מחקר פייסבוק הפניקס (8)
מחקר פייסבוק הפניקס (9)
מחקר פייסבוק ישיר (1)
מחקר פייסבוק ישיר (2)
מחקר פייסבוק ישיר (3)
מחקר פייסבוק ישיר (4)
מחקר פייסבוק ישיר (5)
מחקר פייסבוק ישיר (6)
מחקר פייסבוק ישיר (7)
מחקר פייסבוק ישיר (8)
מחקר פייסבוק ישיר (9)
מחקר פייסבוק ישיר (10)
מחקר פייסבוק ישיר (11)
מחקר פייסבוק כלל (1)
מחקר פייסבוק כלל (2)
מחקר פייסבוק כלל (3)
מחקר פייסבוק כלל (4)
מחקר פייסבוק כלל (5)
מחקר פייסבוק כלל (6)
מחקר פייסבוק כלל (7)
מחקר פייסבוק כלל (8)
מחקר פייסבוק כלל (9)
מחקר פייסבוק - 9 מליון (1)
מחקר פייסבוק - 9 מליון (3)
מחקר פייסבוק - 9 מליון (2)
מחקר פייסבוק - 9 מליון (4)
מחקר פייסבוק - 9 מליון (5)
מחקר פייסבוק - 9 מליון (6)
מחקר פייסבוק - 9 מליון (7)
מחקר פייסבוק - 9 מליון (8)
מחקר פייסבוק - 9 מליון (9)
מחקר פייסבוק - 9 מליון (10)
מחקר פייסבוק - 9 מליון (11)
מחקר פייסבוק - 9 מליון (13)
מחקר פייסבוק - 9 מליון (12)
מחקר פייסבוק AIG (1)
מחקר פייסבוק AIG (2)
מחקר פייסבוק AIG (3)
מחקר פייסבוק AIG (4)
מחקר פייסבוק AIG (5)
מחקר פייסבוק AIG (6)
מחקר פייסבוק AIG (7)
מחקר פייסבוק AIG (8)
מחקר פייסבוק AIG (9)
מחקר פייסבוק AIG (10)
מחקר פייסבוק AIG (11)
מחקר פייסבוק AIG (12)
מחקר פייסבוק הכשרה (1)
מחקר פייסבוק הכשרה (2)
מחקר פייסבוק הכשרה (3)
מחקר פייסבוק הכשרה (4)
מחקר פייסבוק הכשרה (5)
מחקר פייסבוק הכשרה (6)
מחקר פייסבוק הכשרה (7)
מחקר פייסבוק הכשרה (8)
מחקר פייסבוק הכשרה (9)
מחקר פייסבוק שירביט (1)
מחקר פייסבוק שירביט (2)
מחקר פייסבוק שירביט (4)
מחקר פייסבוק שירביט (3)
מחקר פייסבוק שירביט (5)
מחקר פייסבוק שירביט (6)
מחקר פייסבוק שירביט (7)
מחקר פייסבוק שירביט (8)
מחקר פייסבוק שירביט (9)
מחקר פייסבוק שירביט (10)
מחקר פייסבוק Wobi (1)
מחקר פייסבוק Wobi (2)
מחקר פייסבוק Wobi (3)
מחקר פייסבוק Wobi (4)
מחקר פייסבוק Wobi (5)
מחקר פייסבוק Wobi (6)
מחקר פייסבוק Wobi (7)
מחקר פייסבוק Wobi (8)
מחקר פייסבוק Wobi (9)
מחקר פייסבוק Wobi (10)
מחקרי מדיה – מגמות גלישה במנועי החיפוש:

מחקר מילות מפתח של חיפוש במנועי החיפוש

ניתוח של מילים מובילות לאורך השנים, לזיהוי מגמות והבנת טרנדים

מחקר גוגל ביטוח (1)
מחקר גוגל ביטוח (2)
מחקר גוגל ביטוח (3)
מחקר גוגל ביטוח (4)
מחקר גוגל ביטוח (5)
מחקר גוגל ביטוח (6)
מחקר גוגל ביטוח (7)
מחקר גוגל ביטוח (8)
מחקר גוגל ביטוח (9)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (01)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (02)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (03)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (04)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (11)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (12)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (05)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (06)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (07)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (08)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (09)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (10)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (13)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (16)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (15)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (14)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (17)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (18)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (19)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (20)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (21)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (22)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (23)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (24)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (25)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (26)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (27)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (28)
מחקר גוגל סוגי ביטוח (29)

מספר כניסות לאתרים (השוואה בין 5 אתרים שונים)

ניתוח זמן גלישה באתרים

ניתוח מספר עמודים שעובר כל גולש

נושאים המעניינים את הגולשים באתר

כיצד הגיעו הגולשים לאתר

אילו אתרים חיצוניים מעבירים גולשים אל האתרים במחקר

אילו מילים חיפשו הגולשים במנועי החיפוש, שהביאו אותם לאתר

מידת ההשפעה של מדיה החברתית על הכניסות לאתר

מחקרי מדיה - גלישה באתרי אינטרנט:
מחקר אתרי חברות ביטוח (1)
מחקר אתרי חברות ביטוח (2)
מחקר אתרי חברות ביטוח (3)
מחקר אתרי חברות ביטוח (4)
מחקר אתרי חברות ביטוח (5)
מחקר אתרי חברות ביטוח (6)
מחקר אתרי חברות ביטוח (7)
מחקר אתרי חברות ביטוח (8)
מחקר אתרי חברות ביטוח (9)
מחקר אתרי חברות ביטוח (10)
מחקר אתרי חברות ביטוח (11)
מחקר אתרי חברות ביטוח (12)
מחקר אתרי חברות ביטוח (13)
מחקר אתרי האוצר (1)
מחקר אתרי האוצר (2)
מחקר אתרי האוצר (3)
מחקר אתרי האוצר (4)

מחקרים נוספים

לחץ על המחקר שמעניין אותך:

רוצה לראות תוצאות גם אצלך?
הזן את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

תודה

bottom of page