top of page

מחקרי מדיה - בחירות ארה"ב 2020

לחצו על השקף ועברו עם החצים ימינה

בכל שקף יש הסבר לנתונים שתראו

מחקרי מדיה - גלישה בעמודי הפייסבוק:

ניתוח סטטוסים מובילים ולא מצליחים לאורך השנה/רבעון

ניתוח מילים מוצלחות בסטטוסים

ניתוח השטאג וקישורים מוצלחים

ניתוח מספר תווים מעוררי מעורבות גבוה

ניתוח תזמוני העלאת סטטוסים (ימים בשבוע, שעות וקצב מתאים)

ניתוח סוגי סטטוסים והשפעתם על מספר המעורבים

ניתוח גולשים משפיעים על המעורבות (גולשים מובילים את השיח)

ניתוח דמוגרפי של האוהדים והתנהגותם בשיח בעמוד

ניתוח תגובות הגולשים על פני העמוד (במידה והאפשרות פתוחה בהגדרות העמוד)

ניתוח וידאו בעמודי הפייסבוק

בחירות ארהב 2020 פייסבוק (1)
בחירות ארהב 2020 פייסבוק (2)
בחירות ארהב 2020 פייסבוק (3)
בחירות ארהב 2020 פייסבוק (4)
בחירות ארהב 2020 פייסבוק (5)
בחירות ארהב 2020 פייסבוק (6)
בחירות ארהב 2020 פייסבוק (7)
בחירות ארהב 2020 פייסבוק (8)
בחירות ארהב 2020 פייסבוק (9)
מחקרי מדיה – מגמות גלישה במנועי החיפוש:

מחקר מילות מפתח של חיפוש במנועי החיפוש

ניתוח של מילים מובילות לאורך השנים, לזיהוי מגמות והבנת טרנדים

בחירות ארהב 2020 גוגל (1)
בחירות ארהב 2020 גוגל (2)
בחירות ארהב 2020 גוגל (3)
בחירות ארהב 2020 גוגל (4)
בחירות ארהב 2020 גוגל (5)
בחירות ארהב 2020 גוגל (6)
בחירות ארהב 2020 גוגל (7)
בחירות ארהב 2020 גוגל (8)
בחירות ארהב 2020 גוגל (9)
בחירות ארהב 2020 גוגל (10)
בחירות ארהב 2020 גוגל (11)
בחירות ארהב 2020 גוגל (12)
מחקרי מדיה - גלישה באתרי אינטרנט:

מספר כניסות לאתרים (השוואה בין אתרים שונים)

ניתוח זמן גלישה באתרים

ניתוח מספר עמודים שעובר כל גולש

נושאים המעניינים את הגולשים באתר

כיצד הגיעו הגולשים לאתר

אילו אתרים חיצוניים מעבירים גולשים אל האתרים במחקר

אילו מילים חיפשו הגולשים במנועי החיפוש, שהביאו אותם לאתר

מידת ההשפעה של מדיה החברתית על הכניסות לאתר

בחירות ארהב 2020 אתר (1)
בחירות ארהב 2020 אתר (2)
בחירות ארהב 2020 אתר (3)
בחירות ארהב 2020 אתר (4)
בחירות ארהב 2020 אתר (5)

מחקרים נוספים

לחץ על המחקר שמעניין אותך:

רוצה לראות תוצאות גם אצלך?
הזן את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

תודה

bottom of page